با فقط 7 میلیون فروشگاه اینترنتی داشته باش!

با فقط 7 میلیون فروشگاه اینترنتی داشته باش!

به جای 20 تــــومــــن 7 تــــومــن بده و فروشگاهت رو راه بنداز، میپرسی چطور؟؟؟ بیا تا بهت بگم

با فقط 7 میلیون فروشگاه اینترنتی داشته باش!

TO THE MOON

این اتفاقی نیست که همیشه بیوفته!

در این کمپین خیلی راحت شما اول درخواست میدی، یک هفته بعد فروشگاهت بالاست و میتونی محصولاتت رو آنلاین بفروشی!

فقط توجه کن تعداد فروشگاه هایی که میگیریم محدوده و زمان این کمپین هم محدوده پس عجله کن

با فقط 7 میلیون فروشگاه اینترنتی داشته باش!

کلید فروشگاهتون دست ماست 🙂

7 میلیون
نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی
نام
نام خانوادگی

فروشگاه اینترنتی تودوک

فروشگاه اینترنتی سله بن

فروشگاه اینترنتی گوریل

فروشگاه اینترنتی شیده گیم